نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

-كارگاه­هاي هجدهمين كنفرانس بين­ المللي پارك­هاي علمي و فناوري آسيا

سايت كنفرانس و برنامه كارگاه­ها:

 

 

 

 

فرم ثبت نام هجدهمین کنفرانس بین المللی پارک های علمی آسیا  

مشخصات فردي

نام و نام خانوادگی:

سازمان/شرکت:

 

درجه علمي:

سمت شغلي:

مدرک تحصیلی:

گرايش تحصيلي:

تلفن:

فاكس:

آدرس:

پست الكترونيك:

 

نوع ثبت نام

نویسنده مقاله ’    شماره مقاله: ..........................

دانشجو ’

حامی کنفرانس ’

ثبت نام گروهی ’

شرکت کننده آزاد ’

سایر ’

 

                   هزينه ثبت¬نام در بخش‌هاي مختلف همایش

ردیف

نوع هزينه

ثبت نام تا تاريخ 8/05/1393

ثبت نام بعد از تاريخ 8/05/1393

1

عضو انجمن پارک ها* ’

000/000/4 ریال

000/500/4 ریال

2

شرکت کننده آزاد ’

000/000/5 ریال

000/500/5 ریال

3

نویسنده مقاله ’

000/500/2 ریال

000/000/3 ریال

4

دانشجو ’

000/000/2 ریال

000/500/2 ریال

5

ثبت نام گروهی عضو انجمن پارک ها (حداکثر 5 نفر) ’

000/000/18 ریال

000/000/21 ریال

6

ثبت نام گروهی شرکت کنندگان آزاد (حداکثر 5 نفر) ’

000/500/22 ریال

000/500/22 ریال

*  انجمن پارک ها شامل انجمن بین المللی پارک های علمی (IASP)، انجمن آسیایی پارک های علمی و فناوری (ASPA) و 
 انجمن  پارک های علمی و فناوری و مراکز رشد ایران (STPIA) می باشد.

 

حضور در نشست های تخصصی تجاری سازی

در زمان برگزاری همایش مایل به حضور در کدامیک از نشست های تخصصی زیر می باشید؟

 Commercialization of innovative nanotechnology products 

 Commercialization of innovative biotechnology products

 Commercialization of green aviation technologies

 Commercialization of innovative information technology ideas

 Commercialization of innovative green energy products 

 

هزينه ثبت نام در همایش به شماره حساب 5736049963 نزد بانك تجارت به نام پارک علم و فناوری فارس-سایر منابع واريز گردد و فیش واریز به دبیرخانه کنفرانس ارسال شود.

                   شماره فیش واریزی:.............................................                        بانک: ................................................... 

مبلغ واریز شده:................................................                          تاریخ واریز:............................................

 

اينجانب .......................................  با ارسال اين فرم و فيش های پرداختي هزينه ثبت نام همایش و کارگاه ، علاقمند به شركت در همايش مزبور مي­باشم.

تاريخ: ..........................                                                                                                        امضاء

 

خواهشمند است فرم تکمیل شده و تصویر فیش های واریزی به دبیرخانه کنفرانس به آدرس شیراز،  بلوار دکتر حسابی ، خیابان آرین ، خیابان فناوری ، پارک علم و فناوری فارس، دبیرخانه هجدهمین کنفرانس بین المللی پارک های علمی آسیا و یا به ایمیل کنفرانس  reg.aspa2014@fstp.irارسال گردد.