نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

-سخنرانی دکتر علیجانی روز چهارشنبه 7 آبان

انجمن علمی آب و هواشناسی در نظر دارد روز چهارشنبه 1393/8/7ساعت 12-10 جلسه سخنرانی با حضور دکتر علیجانی برگزار نماید