گروه های آموزشی گروه های آموزشی

تازه های دانشکده تازه های دانشکده

رویدادها رویدادها

برگزاریی کارگاه خودمراقبتی و کنترل خشم
برگزاریی کارگاه خودمراقبتی و کنترل خشم

به گزارش روابط عمومی دانشکده جغرافیا، کارگاه خودمراقبتی و کنترل خشم، ویژه ی اعضاء محترم هیئت علمی دانشکده در روز یکشنبه 97/10/16 در سالن شوراء برگزار شد

برگزاری نشست مشترک دانشکده جغرافیا با مسئولین شهرستان گلوگاه استان مازندران
برگزاری نشست مشترک دانشکده جغرافیا با مسئولین شهرستان گلوگاه استان مازندران

به گزارش روابط عمومی دانشکده جغرافیا، نشست مشترکی به منظور برگزاری همایش مشترک "برنامه‌ریزی و توسعه شهرستان گلوگاه" با حضور هیئت‌رئیسه و اساتید دانشکده جغرافیا و مسئولین شهرستان گلوگاه (استان...

تجلیل از جناب آقای دکتر فرشاد امیراصلانی
تجلیل از جناب آقای دکتر فرشاد امیراصلانی

تجلیل از جناب آقای دکتر فرشاد امیراصلانی

به بهانه ی چاپ مقاله ی جناب آقای دکتر فرشاد امیراصلانی در ژورنال نیچر، مراسم تجلیل از ایشان در...

اطلاعیه ها اطلاعیه ها