نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گروه سیاسی

  

مدیر گروه

 

دکتر رسول افضلی

مرتبه علمی: دانشیار

تخصص: علوم سیاسی

ایمیل: rafzali@ut.ac.ir

اطلاعات تکمیلی

 

مقطع :دکتری

عنوان رشته:جغرافیای سیاسی

                           عنوان گرایش: سازمان سیاسی فضا-جنوب غرب آسیا

 

 

مقطع:کارشناسی ارشد

عنوان رشته:جغرافیای سیاسی

 

 

مقطع:کارشناسی

عنوان رشته:جغرافیای سیاسی

                          عنوان گرایش: آمایش و مدیریت سیاسی فضا