نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گروه جغرافیای طبیعی

مدیر گروه:

                                                

دکتر علی اکبر شمسی پور

مرتبه علمی:دانشیار

تخصص:آب و هواشناسی

ایمیلshamsipr@ut.ac.ir

اطلاعات تکمیلی

تلفن:61113527

 

دبیر گروه:

دکتر فرامرز خوش اخلاق

مرتبه علمی: استادیار

تخصص: آب و هواشناسی سینوپتیک

ایمیل: fkhosh@ut.ac.ir

اطلاعات تکمیلی

 

کارشناس گروه :

مریم مرادی

 

 

 

 

تلفن :61113536-61113361

نمابر:66413065-66960697