نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کتابخانه دانشکده جغرافیا به عنوان کتابخانه نمونه دانشگاه انتخاب شد.

 
به اطلاع می‌رساند در بیست و پنجمین جشنواره پژوهشی دانشگاه تهران از ۳۲۸ امتیاز کتابخانه دانشکده جغرافیا ۴۵/۲۵۴( دویست و پنجاه و چهار و چهل پنج صدم) امتیاز و کتابخانه دانشکده کارآفرینی ۹۳/۱۸۷ (صدو وهشتاد و هفت و نود و سه صدم) امتیاز کسب نمودند. کتابخانه دانشکده جغرافیا به عنوان کتابخانه نمونه سال ۱۳۹۵ از سوی کمیته انتخاب شدند.