نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

پانزدهمين نمايشگاه دستاوردهاي پژوهش و فناوري

پانزدهمين نمايشگاه دستاوردهاي پژوهش و فناوري با حضور وزراي علوم، تحقيقات و فناوري، آموزش و پرورش و كشور و جمعي از مسئولان پژوهشي، پژوهشگران و فناوران در محل دائمي نمايشگاه‌هاي بين المللي تهران افتتاح شد.

دانشكده جغرافيا و موسسه جغرافيا نيز در دو بخش پژوهش بازار و فن بازار در اين نمايشگاه شركت نموده اند. در بخش پژوهش بازار دستاوردهاي پژوهشي دانشكده شامل گزارش نهايي 13 طرح پژوهشي كاربردي، مجلات پژوهشي و مدل بازسازي وضعيت آب و هواي گذشته از طريق حلقه هاي درختي و گرده هاي گياهي ارائه گرديده است. در بخش فن بازار نيزمالچ پليمري F2SR-231 كه با نام تجاري زرگان مالچ نامگذاري شده است ارائه گرديد. اين ماده كه حاصل همكاري بخش دانشگاه و صنعت مي باشد. با بررسي چندين ساله آزمايشگاهي و صحرايي توسط سركارخانم دكترمحمدخان عضو هيات علمي دانشكده جغرافيا تاييد شده و براي كاربردهاي گسترده در كشور توصيه ميگردد