نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

وام پژوهانه دانشجويان دكتري

احتراما به استحضار مي رساند، پيرو دستورالعمل 11/141935 مورخ 1393/08/04 و بخشنامه 130/1/16640مورخ 1393/11/14، درخواست و ثبت وام ويژه دانشجويان روزانه دكتري از تاريخ1393/11/20 لغايت 1393/12/10در سيستم فاز 2 امكان پذير مي باشد.

   لذا خواهشمند است ضمن مطالعه دقيق دستور العمل 11/141935 و بخشنامه 130/1/16640، نسبت به ثبت وام دانشجويان واجد شرايط با توجه به لحاظ نمودن موارد ذيل اقدام فرماييد.

   مرحله 1 - تكميل پيوست هاي الف و ب از دستورالعمل 11/141935 (توسط دانشجو و دانشكده)

   مرحله 2 - تكميل فرم شماره يك و دو از بخشنامه 130/1/16640  (توسط دانشجو)

   مرحله 3- تهيه سند تعهد محضري جديد توسط دانشجو (دو ضامن، براي هر ضامن سند تعهد محضري جداگانه تهيه گردد.)

   مرحله 4- ارائه مدارك مرحله 1 تا 3 به امور دانشجويي دانشكده/پرديس

   مرحله 5- ثبت وام توسط كارشناس امور دانشجويي دانشكده/پرديس تا تاريخ 93/11/28

* امكان ثبت درخواست وام مذكور، در فروردين ماه در سيستم فاز2، مجددا امكان پذير خواهد بود.

نكات مهم : - شرايط دانشجو متقاضي در وام روزانه ويژه دكتري (جهت اطلاع رساني به دانشجو)
1- عدم دريافت پژوهانه توسط دانشجو در سنوات گذشته
2-دانشجويان روزانه دكتري
3- شركت در آزمون جامع
4- تصويب پروپوزال رساله دكتري

- شرايط بازپرداخت :
1- در صورتي كه دانشجوي متقاضي در مقاطع قبلي بابت استفاده از تسهيلات رفاهي وام بدهكار باشد، بدهي گذشته با بدهي وام مذكور تجميع خواهد شد و بازپرداخت آن به مدت 3 سال تعيين مي گردد.
2- در صورت بهره مندي دانشجو از اين وام، امكان استفاده از وام هاي ديگر صندوق رفاه را نخواهد داشت.