نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

هیات رئیسه

 

 

 

دکتر ابراهیم مقیمی

رئیس دانشکده

ایمیل: emoghimi@ut.ac.ir

اطلاعات تکمیلی

 

دکترمجتبی قدیری

معاون اداری و مالی

ایمیلmghadiri@ut.ac.ir

اطلاعات تکمیلی

 

دکتر قاسم عزیزی

معاون پژوهشی وفناوری

ایمیل:ghazizi@ut.ac.ir

 اطلاعات تکمیلی

 

 

دکتر سیدحسن مطیعی

 

 لنگرودی

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی

ایمیل: shmotiee@ut.ac.ir

اطلاعات تکمیلی

 

دکترسید عباس احمدی

معاون دانشجویی و فرهنگی

ایمیل: abbas_ahmadi@ut.ac.ir

اطلاعات تکمیلی

 

 

 

دکترفرشاد امیراصلانی

مشاور بین الملل دانشکده

 

ایمیل: amiraslani@ut.ac.ir

اطلاعات تکمیلی

 

 

 دکتر منصور جعفر بگلو 

رئیس مؤسسه جغرافیا

ایمیل:mjbeglou@ut.ac.ir

اطلاعات تکمیلی

 

 عباس اسلامی

رئیس کتابخانه

 

ایمیل:aeslami77@ut.ac.ir

اطلاعات تکمیلی