نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

هوالباقی (درگذشت پدر دکتر مقیمی)هوالباقی
انالله وانا الیه راجعون
استاد گرامی جناب آقای دکتر مقیمی
با نهایت تألم و تأثر درگذشت پدر گرامیتانرا به شما و خانواده محترمتان صمیمانهتسلیت عرض نموده، رحمت واسعه الهی برای آنمرحوم و طول عمر و سلامتی برای جنابعالی وسایر بازماندگان را از درگاه خداوند منّانمسألت داریم.
از طرف پرسنل و اعضای هیأت علمی دانشکدهجغرافیا