نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

هوالباقي (درگذشت پدر دکتر مقیمی)هوالباقي
انالله وانا اليه راجعون
استاد گرامی جناب آقاي دکتر مقیمی
با نهايت تألم و تأثر درگذشت پدر گراميتانرا به شما و خانواده محترمتان صميمانهتسليت عرض نموده، رحمت واسعه الهي براي آنمرحوم و طول عمر و سلامتي براي جنابعالي وساير بازماندگان را از درگاه خداوند منّانمسألت داريم.
از طرف پرسنل و اعضای هیأت علمی دانشکدهجغرافیا