نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

هشتمين همايش تجليل از دانشجويان نمونه و ممتاز شاهد و ايثارگر دانشگاه تهران

 

با عرض تبريك ايام الله دهه مبارك فجر انقلاب اسلامي و گراميداشت ياد و خاطره شهيدان و امام شهيدان (ره) و با عنايت به برگزاري "هشتمين همايش تجليل از دانشجويان نمونه و ممتاز شاهد و ايثارگر دانشگاه تهران" در خرداد سال 1395، به اطلاع كليه دانشجويان شاهد و ايثارگر دانشكده مي رساند كه جهت ثبت نام و دريافت فرم الكترونيكي شماره (1) به وب سايت  http://shahed.ut.ac.ir مراجعه و بعد از تكميل فرم وپرينت آن همراه با مستندات مربوط حداكثر تا پايان وقت اداري روز چهارشنبه 1394/11/28 تحويل دفتر شاهد و ايثارگر دانشكده نمايند.  تأكيد مي گردد با عنايت به محدوديت برنامه زماني تنظيم شده، تاريخ مذكور قطعي و غيرقابل تمديد بوده و به فرم ها و يا هرگونه مداركي كه پس از مهلت مقرر ارسال گردد، ترتيب اثر داده نخواهد شد.

شرايط شركت در انتخاب دانشجويان نمونه و ممتاز شاهد ايثار به قرار زير مي باشد.

ب) گذراندن حداقل 45 واحد درسي در مقطع كارشناسي.

ج) گذرانيدن حداقل15واحد درسي در مقطع كارشناسي ارشد.

د) تصويب طرح پيشنهادي رساله در مقطع دكتري تخصصي (Ph.D) حداكثر تا پايان نيمسال پنجم.