نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

معرفی

                                                                     

         دکترقاسم عزیزی  معاونت پژوهشی دانشکده جغرافیا    

                                       

                                              اطلاعات تکمیلی                                
 

پژوهش لازمه و پشتوانه آموزش دانشگاهي است. در کنار يك سيستم آموزشي پژوهش محور تحقيقات اهميت ويژه‌اي دارد. در دانشكده جغرافيا نيز همواره اقدامات لازم جهت توسعه و گسترش پژوهش صورت گرفته است. در اين راستا سعي شده است ضمن حذف مشکلات موجود بر سر راه تحقيق و پژوهش، نسبت به تشويق و ترغيب اعضاي هيأت علمي و دانشجويان مقاطع مختلف تحصيلي اقدامات لازم صورت گيرد. اين معاونت مديريت اصلي "امور پژوهشي"و "پژوهشهاي كاربردي" دانشكده را بر عهده دارد که در ادامه مهمترين وظايف آنها ارائه شده است. همچنین هماهنگي اداره امور كتابخانه، انفورماتيك و آزمايشگاههاي جغرافيا نيز در حوزه معاونت پژوهشي و فناوري انجام ميشود.

 

مديريت امور پژوهشي:

مديريت امور پژوهشي دانشكده جغرافيا وظايف زير را عهده دار مي باشد:

 

- انجام كليه امور مربوط به طرحهاي پژوهشي

- تصويب و اختتام طرح‌هاي پژوهشي بنیادی تا ابلاغ به مجري

- تصویب و اختتام طرح‌هاي حمایت از پایان نامه تا ابلاغ به مجري

- بررسي و تصویب گزارش نهايي طرح‌هاي پژوهشي

- نظارت بر عقد قرارداد طرح های پژوهشي کاربردی

- پيگيري و انجام امور مربوط به تسهيلات حقوقي (بيمه و ماليات) در قراردادهاي پژوهشي كاربردي

- بررسي درخواست‌هاي پاداش مقاله و ارسال آن به معاونت پژوهشي دانشگاه

- بررسي درخواست‌هاي چاپ کتب در شوراي پژوهشي دانشكده و ارسال آن براي انتشارات دانشگاه

- پيگيري و نظارت بر امر خريد و تعمير تجهيزات شبكه كامپيوتري دانشكده

- اطلاعات و برنامه واحد‌هاي مختلف معاونت پژوهشي و تدوين کارنامه و برنامه ساليانه معاونت پژوهشی

- بررسي و پيگيري امور مربوط به تفاهم‌نامه‌‌هاي تحقيقاتي بین دانشكده جغرافیا و دانشگاه‌هاي داخل و خارج از کشور و سایر دستگاههای اجرایی کشور

- بررسی و امتیازدهی اعتبار ويژه (گرنت) اعضاي هيات علمي دانشكده

- انجام كليه امور مربوط به هزينه كرد اعتبار ويژه

- نظارت بر امور آزمایشگاههای دانشکده جغرافیا

- انجام امور مربوط به ماموريت هاي پژوهشي و فرصتهای مطالعاتی

- انجام امور مربوط به پژوهانه دانشجویان دوره دکتری

- برگزاري جلسات منظم شورای پژوهشی دانشکده

- انجام امور مربوط به سفرهاي علمی اعضای هیات علمی

- انجام امور مربوط به برگزاری سالانه جشنواره های پژوهشی دانشگاه و دانشکده

- انجام امور مربوط به برگزاری نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی دانشکده

- برگزاری کرسی های نقد و نظریه پردازی و نیز سمینارهای علمی تخصصی

 

مديريت انفورماتيک :

مديريت انفورماتيك دانشكده جغرافيا در زمينه برنامه ريزي، سازماندهي، هماهنگي، كنترل و پشتيباني از كليه امور انفورماتيك دانشكده فعاليت مي نمايد. اين مديريت، رابط بين مركز انفورماتيك دانشگاه و دانشكده ميباشد. كليه برنامه هاي كلان انفورماتيكي دانشگاه توسط شوراي سياست گذاري انفورماتيك دانشگاه تدوين مي گردد. مديريت انفورماتيك دانشكده وظايف زير را عهده دار مي باشد:


- سياست گذاري امور انفورماتيك دانشكده- نگهداري و پشتيباني از نرم افزارها و سخت افزارها

- نگهداري و پشتيباني شبكه

- طراحي و پياده سازي پروژه هاي نرم افزاري خاص و مورد نياز دانشكده

- ارائه سرويس هاي مورد نياز كاربران شبكه

- طراحي، توسعه و پشتيباني از امور فني وب سايت دانشكده

- پشتيباني از مراكز كامپيوتر دانشكده