نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

معرفي دانشجويان واجد شرايط جهت بهره‌برداري از فرصت تحقيقاتي

با سلام

احتراما" نظر به اينكه در سالجاري نيز همانند دو سال گذشته مقرر گرديده تعدادي بورس جهت انجام فرصت تحقيقاتي مختص دانشجويان ايراني مقطع دكترا (غير بورسيه و بورسيه دانشگاه تهران) علاوه بر سهميه تخصيص يافته از طرف وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، اعطا گردد، خواهشمند است دستور  فرمايند هرچه سريعتر نسبت به معرفي واجدين شرايط (دفاع از پروپزال / گذراندن امتحان جامع/ ورودي نيمسال دوم 91 به بعد/اخذ پذيرش از دانشگاههاي معتبر ساير كشورها/ داشتن مدرك زبان معتبر/ نداشتن سنوات تحصيلي غيرمجاز/تكميل كاربرگ استفاده از فرصت تحقيقاتي/معرفينامه رسمي از دانشكده/پرديس) طبق سهميه‌هاي اختصاصي در سال 93 اقدام مقتضي مبذول گردد. ضمنا" خاطرنشان مي‌سازد به دليل معرفي نكردن بعضي دانشكده‌ها/پرديس‌ها سهميه بعضي ديگر از واحد‌ها افزايش يافته بود كه چنانچه آنان نيز دانشجو معرفي نمايند سهيه اختصاصي كاهش مي‌يابد.با تشكر