نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

معاونت پژوهشی

 

 

 

 

                                      دکترمحمدرضا رضوانی  معاون پژوهشی تلفن تماس 61113524 اطلاعات تکمیلی
 

پژوهش لازمه و پشتوانه آموزش دانشگاهي است. در کنار يك سيستم آموزشي پژوهش محور تحقيقات اهميت ويژه‌اي دارد. در دانشكده جغرافيا نيز همواره اقدامات لازم جهت توسعه و گسترش پژوهش صورت گرفته است. در اين راستا سعي شده است ضمن حذف مشکلات موجود بر سر راه تحقيق و پژوهش، نسبت به تشويق و ترغيب اعضاي هيأت علمي و دانشجويان مقاطع مختلف تحصيلي اقدامات لازم صورت گيرد. اين معاونت مديريت اصلي "امور پژوهشي"و "پژوهشهاي كاربردي" دانشكده را بر عهده دارد که در ادامه مهمترين وظايف آنها ارائه شده است. هماهنگي اداره امور كتابخانه، انفورماتيك و آزمايشگاههاي جغرافيا نيز در حوزه معاونت پژوهشي و فناوري انجام ميشود.

 

مديريت امور پژوهشي :
         مديريت امور پژوهشي دانشكده جغرافيا وظايف زير را عهده دار ميباشد:

         
    -  كارشناسي طرح‌هاي پژوهشي پیشنهادی اعضای هیات علمی دانشکده و ارائه آن به شوراي پژوهشي دانشكده 
    -  پيگيري سير اداري تصويب طرح‌هاي پژوهشي (نوع اول – نوع پنجم و نوع ششم) تا ابلاغ به مجري 
    -  پيگيري سير اداري اختتام طرح‌هاي پژوهشي (نوع اول – نوع پنجم و نوع ششم) تا ابلاغ به مجري
    -  بررسي گزارش نهايي طرح‌هاي پژوهشي
    - کارشناسي درخواست‌ شرکت در همايش‌هاي بين‌المللي توسط اعضاي هيات علمي دانشكده و دانشجويان تحصيلات تكميلي و ارائه آن به روابط بين الملل دانشکده 
    -  بررسي درخواست‌هاي پاداش مقاله و ارسال آن به معاونت پژوهشي دانشگاه
    -  بررسي درخواست‌هاي چاپ کتب در شوراي پژوهشي دانشكده و ارسال آن براي انتشارات دانشگاه 
    -  پيگيري و نظارت بر امر خريد و تعمير تجهيزات شبكه كامپيوتري دانشكده
    -  اطلاعات و برنامه واحد‌هاي مختلف معاونت پژوهشي و تدوين کارنامه و برنامه ساليانه معاونت
    -  بررسي و پيگيري امور مربوط به تفاهم‌نامه‌‌هاي تحقيقاتي بین دانشكده جغرافیا و دانشگاه‌هاي داخل و خارج از کشور و سایر دستگاههای اجرایی کشور
    -  بررسی و تصویب اعتبار ويژه (گرانت) اعضاي هيات علمي دانشكده  

    - نظارت بر امور آزمایشگاههای دانشکده جغرافیا
 

 مديريت انفورماتيک :

         مديريت انفورماتيك دانشكده جغرافيا در زمينه برنامه ريزي، سازماندهي، هماهنگي، كنترل و پشتيباني از كليه امور انفورماتيك دانشكده فعاليت مينمايد. اين مديريت، رابط بين مركز انفورماتيك دانشگاه و دانشكده ميباشد. كليه برنامه هاي كلان انفورماتيكي دانشگاه توسط شوراي سياست گذاري انفورماتيك دانشگاه تدوين مي گردد. مديريت انفورماتيك دانشكده وظايف زير را عهده دار ميباشد:


    - سياست گذاري امور انفورماتيك دانشكده
    - نگهداري و پشتيباني از نرم افزارها و سخت افزارها
    - نگهداري و پشتيباني شبكه
    - طراحي و پياده سازي پروژه هاي نرم افزاري خاص و مورد نياز دانشكده
    - ارائه سرويس هاي مورد نياز كاربران شبكه
    - طراحي، توسعه و پشتيباني از امور فني وب سايت دانشكده
    - پشتيباني از مراكز كامپيوتر دانشكده