نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مسابقه دانشجويي زبان انگليسي در تایلند

احتراما نظر به اين كه قرار است معاونت بين الملل دانشگاه تهران نسبت به اعزام دو دانشجوي دختر يا پسر متعهد به ارزشهاي اسلامي و مسلط به زبان انگليسي به كشور تايلند جهت شركت در مسابقه دانشجويي زبان انگليسي كه عمدتا بيان شفاهي مي‌باشد در تاريخ 23 تا 25 ‍ژوئن و نيز اقامت تا تاريخ 28 ژوئن جهت حضور در مراسم دانشگاه سوراناري اقدام نمايد، لذا خواهشمند است ضمن بررسي نسبت به معرفي دانشجويان واجد الشرايط بيش از تعداد مذكور براي طرح و تصميم نهايي در شوراي بين الملل به اين معاونت اقدام لازم مبذول فرمايند. اقامت، حمل ونقل داخلي به عهده دانشگاه ميزبان و هزينه بليط به عهده دانشگاه تهران خواهد بود كه از اعتبارات مختلف دانشگاه و وزارت علوم قابل بهره‌برداري است. ضمنا مهلت نهايي اعلام اسامي به تايلند تا 10 خرداد مي باشد.