نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مدال آوران دانشجويان دانشكده جغرافيا در پانزده همين جشنواره فرهنگي ورزشي دانشگاه تهران در سال ۹۶-۹۵

مدال آوران دانشجويان دانشكده جغرافيا در پانزده همين جشنواره فرهنگي ورزشي دانشگاه تهران در سال ۹۶-۹۵

۱- مقام قهرماني آقاي ميثم زنگنه دانشجوي جديد الورود در وزن ۷۱ كيلوكشتي فرنگي

‌۲- نايب قهرماني آقاي علي پذيرفته محمدي در شناي ۵۰ متر كرال پشت

‌۳- نايب قهرماني خانم مهتاب پروانيان در شناي ۵۰ متر غورباقه

‌۴- نايب قهرماني آقاي جلال شمشيري دروزن ۵۹ كيلو كشتي فرنگي

‌‌‌۵- مقام سومي آقاي مهدي شعبان لي در وزن ۶۱ كيلو كشتي آزاد

‌۶- مقام سومي تيم فوتبال دانشكده دربين تيم‌هاي صاحب عنوا ن چون دانشكده كشاورزي - مديريت-زبان‌هاي خارجي....

‌سيد مهدي موسوي- مرتضي اميدي پور- نبي مرادپور-معين برزگرنژاد-محسن شير محمدلو- محمدبيرانوند- محمد رشيدي -مسلم دارابي-بهنام بابا زاده- حسين فرهادي خواه -فرشيد لايقمند-داود مقدم-بهرام محمدي پور -يوسف نگهبان-محمد حسن پور- ابراهيم عمويي-مصطفي محمدي

سرمربي: اسماعيل تقوي زيرواني

سرپرست: محمد رضا زارع