نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

لینکهای مرتبط گروه سنجش

انجمن سنجش از دور و GIS ايران                http://irss.sbu.ac.ir
                                                                                               

سازمان نقشه برداري کشور                   http://www.ncc.org.ir                                                                                                                                                                

مرکز آمار ايران   http://www.amar.org.ir                                   

 

انجمن علوم ژئوماتيك يرانhttp://www.geomatic.ir                     

 

پايگاه ملي داده‌هاي علوم زمين كشورhttp://www.ngdir.ir          

مرکز GISتهران (وابسته به شهرداري تهران )

سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح  

سازمان فضايي ايران

سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور

پورتال اطلاع رساني فناوري‌هاي اطلاعات مكاني

ايران هيدرولوژي