نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

كتابخانه دانشكده جغرافيا به عنوان كتابخانه نمونه دانشگاه انتخاب شد.

 
به اطلاع مي‌رساند در بيست و پنجمين جشنواره پژوهشي دانشگاه تهران از ۳۲۸ امتياز كتابخانه دانشكده جغرافيا ۴۵/۲۵۴( دويست و پنجاه و چهار و چهل پنج صدم) امتياز و كتابخانه دانشكده كارآفريني ۹۳/۱۸۷ (صدو وهشتاد و هفت و نود و سه صدم) امتياز كسب نمودند. كتابخانه دانشكده جغرافيا به عنوان كتابخانه نمونه سال ۱۳۹۵ از سوي كميته انتخاب شدند.