نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

قابل توجه كليه دانشجويان، كاركنان و اعضاي هيات علمي شاهد و ايثارگر دانشكده جغرافيا

احتراماَ به استحضار مي رساند بر اساس تفاهم نامه همكاري فيمابين اداره كل امور دانشجويان و كاركنان شاهد و ايثارگر دانشگاه تهران و شركت تعاوني دانشجويي خدمات آموزشي و پژوهشي فرهيختگان دانشگاه، دانشجويان معزز شاهد و ايثارگر شاغل به تحصيل در مقاطع مختلف و همچنين اعضاي خانواده كاركنان گرامي و اعضاء محترم هيأت علمي شاهد و ايثارگر شاغل و بازنشسته دانشگاه مي توانند از دوره هاي آموزشي اين مركز با 50% تخفيف بهره مند شوند.

از افراد علاقه مند به استفاده از اين تسهيلات خواسته مي شود، پيش از مراجعه براي ثبت نام، از دفتر شاهد و ايثارگر دانشكده معرفي نامه دريافت نماند.