نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

فراخوان ارسال مدارك جشنواره پژوهش و فناوري سال 1394

 

باسلام و احترام،

  نظر به اينكه بيست و چهارمين جشنواره پژوهش و فناوري دانشگاه تهران هم زمان با هفته ملي پژوهش و فناوري (هفته آخرآذر ماه سال جاري) برگزار مي گردد، خواهشمند است مقرر فرماييد مراتب به اطلاع تمامي اعضاي محترم هيئت علمي و دانشجويان رسانده شود تا با مراجعه به سايت جشنواره پژوهش و فناوري دانشگاه به آدرس http://Resfestival.ut.ac.ir  (قابل بهره برداري از تاريخ 11/07/94) و مطالعه آيين نامه هاي جشنواره، درصورت دارا بودن شرايط لازم براي انتخاب پژوهشگر پيشكسوت نمونه، برجسته، نمونه و جوان نمونه، طرح پژوهشي كاربردي منتخب (برجسته، نمونه و ويژه)، طرح پژوهشي بنيادي نمونه، دستاورد پژوهشي ويژه، ايده برتر، دانشجوي پژوهشگر نمونه و رساله و پايان نامه نمونه، درخصوص تكميل فرم ها و ارائه مدارك مربوط اقدام نمايند.

ضمنا"در ارسال مدارك متقاضيان رعايت نكات مورد اشاره در دستورالعمل( پيوست شماره 1 )و تكميل و ارائه جداول(پيوست شماره 2) ضروري مي باشد. هم چنين آيين نامه و فرم هاي مربوط به انتخاب طرح هاي كاربردي در پيوست شماره 3 ارائه شده است.

موعد ارسال مدارك به اداره كل برنامه ريزي و نظارت پژوهشي دانشگاه تاريخ 29/07/1394 مي باشد.

پیوست 1

پیوست 2

پیوست 3