نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

شرایط اخذ دروس به صورت معرفی به استاد برای دانشجویان ترم آخر جهت فارغ التحصیلی

بسمه تعالی

 

قابل توجه دانشجویان دوره کارشناسی، دانشکده جغرافیا :

*- به اطلاع می رساند شرایط اخذ دروس به صورت معرفی به استاد برای دانشجویان ترم آخر جهت فارغ التحصیلی به شرح زیر می باشد:

 

1- معرفی به استاد برای دانشجویان ورودی 91 و بعد از آن، تعداد دو درس(4 واحد) امکانپذیر می باشد.

2- دروس عملی و دروس عمومی به صورت معرفی به استاد امکانپذیر نبوده و باید دروس به صورت تئوری باشد.

3- معرفی به استاد زمانی امکانپذیر می باشد که دانشجوی ترم آخر هیچ واحدی غیر از دروس معرفی به استاد جهت فارغ التحصیلی نداشته باشد.

4- معرفی به استاد زمانی امکانپذیر بوده که دانشجوی ترم آخر، دروس معرفی به استاد را در ترم آخر، افتاده باشد و یا ارائه نشده باشد.

*- لازم به توضیح می باشد، غیر از موارد فوق دانشجو نمی تواند دروس را از قبل برای معرفی به استاد مشخص نماید.

 

                                                                                                    آموزش دانشکده جغرافیا

                                                                                                                                                                                                                                            20/8/96