نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

سهميه فرصت كوتاه مدت تحقيقاتي سال 1394

با سلام

 

 پيرو نامه شماره 51472/پ/122 مورخ 02/03/1394 به پيوست تصوير نامه شماره 53618/4 مورخ 01/06/1394 معاون محترم وزير و رييس سازمان امور دانشجويان به همراه شيوه نامه اجرايي فرصت تحقيقاتي كوتاه مدت در داخل و خارج از كشور سال 1394 ارسال مي گردد . در ضمن خواهشمند است دستور فرمايند هنگام تنظيم و ارسال مدارك فرصت كوتاه مدت تحقيقاتي دانشجويان دكتراي تخصصي علاوه بر رعايت كامل شيوه نامه ، نكات زير را نيز دقت نمايند :

 1. لازم است فرم ها و مدارك دانشجويان را تا پايان نيمسال ششم تحصيل آنان به وزارت علوم ارسال شود تا نامه پشتيباني مالي براي ايشان صادر شود .
 2. دانشجوياني كه در نيمسال هفتم تحصيل مي باشند در صورتي مي توانند از فرصت تحقيقاتي استفاده كنند كه قبل از ارسال مدارك به وزارت علوم ، ويزاي خود را دريافت كرده باشند و تا پايان آن نيمسال نيز از كشور خارج شوند .
 3. عكس الصاقي به گذرنامه و ويزاي دانشجويان زن ضروري است برابر مقررات و قوانين جمهوري اسلامي ايران باشد .
 4. دانشجويان زن متاهلي كه مي خواهند با همسر خود از كشور خارج شوند لازم است تصوير صفحات اول و دوم شناسنامه ، كارت ملي و ويزاي ايشان را نيز ارايه دهند .
 5. تعهدنامه محضري لازم است ، " سند تعهدنامه مالي " يا " سند تعهدنامه دانشجويي " باشد و در صورتي كه " سند تعهدنامه غيرمالي " و يا تحت هر عنوان ديگري باشد به هيچ وجه قابل پذيرش نيست . در ضمن در صورتي كه دانشجو دونفر را ضامن خود مي كند لازم است كارمند رسمي قطعي شاغل باشند .
 6. براي ارايه گواهي زبان ضروري است دانشجو در آزمون هاي معتبر بين المللي مورد تاييد وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري شركت كرده باشد و حداقل 50% بالاترين نمره آن آزمون را كسب كرده باشد . همچنين تاريخ اعتبار آن تا هنگام تشكيل پرونده در اداره كل بورس و اعزام دانشجويان خارج منقضي نشده باشد .
 7. اگر چنانچه دانشجويي در مقاطع تحصيلي كارشناسي و كارشناسي ارشد از آموزش رايگان استفاده كرده باشد و تعهد مربوط انجام نداده و درخواست داشته باشد تا با دريافت آنها آن مدارك را ترجمه و به سفارت كشور مقصد يا دانشگاه مقصد ارايه دهد لازم است قسمت هاي مربوط در بند 6 و 8 تعهدنامه محضري را تكميل نمايد و جدول مربوط در فرم 102 را نيز پر كند .
 8. در صورتي كه دانشجو متقاضي دريافت مدارك ياد شده بالا نباشد لازم است با خط تيره ( _ ) قسمت هاي مربوط در بند 6 و 8 را كامل كند و به هيچ وجه آن قسمت ها را نبايد از متن تعهد نامه حذف كند .
 9. لازم است دانشجويان متقاضي فرصت تحقيقاتي كوتاه مدت خارج از كشور فرم " فرم 102 " و " فرم 103 " را نيز تكميل نمايند .
 10. دانشجو پس از بازگشت به ايران براي تسويه حساب نهايي مدارك ذيل را براي ارسال به وزارت علوم به اين اداره كل ارايه نمايد : الف . تصوير بليط رفت و برگشت   ب. تصوير مدارك بيمه   ج. تصوير گذرنامه    د. تصوير ويزا
 11. درصورتي كه دانشجو بيش از 180 روز اقامت داشته باشد ومقاله ارائه نمايد براساس سقف اقامت ، مقاله قابل بررسي است :

  1 مقاله : 2 ماه تمديد مي شود .

  2 مقاله : 3 ماه تمديد مي شود .

 12. مقاله ارايه شده لازم است داراي شرايط اعلامي در " فرم 104 " باشد و توسط معاونت محترم پژوهشي دانشگاه تاييد شده باشد .

 13. همانطور كه مستحضريد سهميه فرصت تحقيقاتي كوتاه مدت خارج از كشور دانشگاه تهران در سال 1394 ، 150 نفر است . آن سهميه نيز بنا بر تعداد دانشجويان مشمول استفاده از آن ، بين پرديس ها و دانشكده هاي دانشگاه تقسيم شده است . ممكن است بعضي از پرديس ها و دانشكده ها به تعداد سهميه تخصيص داده شده دانشجوي متقاضي نداشته باشند و بعضي ديگر نيز بيش از آن دانشجوي متقاضي داشته باشند . با عنايت به اين كه دانشگاه مصمم است تا پايان سال 1394 از همه سهميه خود بطور كامل استفاه كند خواهشمند است دستور فرمايند تا مورخ 09/10/1394 اسامي دانشجوياني كه در سال جاري ، تا كنون از فرصت مطالعاتي استفاده كرده اند و همچنين دانشجوياني كه درخواست دارند تا پايان سال از فرصت مطالعاتي استفاده كنند را به اين معاونت اعلام نمايند تا با اصلاح سهميه ها ، دانشگاه به آن هدف نزديك شود . بديهي است عدم اعلام پرديس ها و دانشكده ها تا تاريخ ياد شده ، به منزله نداشتن دانشجوي متقاضي براي استفاده از فرصت تحقيقاتي كوتاه مدت خارج از كشور مي باشد .

در پايان ضمن ارسال نامه شماره 81904/1/42 مورخ 02/09/1394 مدير كل محترم بورس و اعزام دانشجويان خواهشمند است دستور فرمايند به نحو مقتضي به دانشجويان اعلام شود از مراجعه مستقيم به آن اداره كل خودداري نمايند و براي پاسخگويي به هر گونه پرسش و مشكلي به اداره كل خدمات آموزشي مراجعه يا به شماره تلفن : 61113392 تماس بگيرند .

لینک