نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

سخنرانی دکتر عباس رجبی فرد پیرامون شهر‍‌‌‌هاي آتي و قابليت زندگي با رويکرد تحليل‌هاي شهري و اطلاعات مکاني

 

سخنرانی آقای دکتر عباس  رجبی فرد پيرامون شهر‍‌‌‌هاي آتي و قابليت زندگي با رويکرد تحليلهاي شهري و اطلاعات مکاني

روز سه شنبه،23/9/95 آقاي دکتر عباس رجبي فرد، رئيس دپارتمان مهندسي زيرساخت دانشگاه ملبورن استراليا، مسئول دو مرکز داده هاي مکاني مبنايي و مديريت زمين و همچنين مرکز مديريت بحران دانشگاه ملبورن، مهمان دانشکدهي جغرافيای دانشگاه تهران بودند.

 

 

در ابتدا، جناب آقاي دکتر رجبي فرد سخنراني خود را با عنوان "شهر‍‌‌‌هاي آتي و قابليت زندگي با رويکرد تحليلهاي شهري و اطلاعات مکاني" براي اساتيد و دانشجويان ارائه نمودند. در اين جلسه، ايشان تجربيات خود را نيز در زمينه‌ مديريت هوشمند شهري و شهرهاي آتي در کشورهاي مختلف را با شرکت کنندگان در ميان گذاشتند.

 

سپس، در جلسه‌اي با حضور رياست محترم دانشکده جغرافيا، جناب آقاي دکتر مقيمي و ساير اعضاي محترم هيات علمي دانشکده در مورد سبک هاي جديد تحقيقات در دنيا و نگرش سازمان ملل به دانشگاه ها به عنوان بازوي فکري دستگاه هاي اجرايي بحث شد و پيشنهاد شد دانشکده جغرافيا به عضويت شبکه علمي توسعه‌ پايدار شهري سازمان ملل در آيد. در پایان، آقاي دکتر مقيمي، رياست محترم دانشکده‌ جغرافيا، پيشنهاداتي در مورد ادامه‌ همکاري مشترک به دکتر رجبي فرد ارائه نمودند.