نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دوره‌هاي آمادگي زبان انگليسي - ويژه دانشجويان دكتري شاهد و ايثارگر

باسلام

احتراماً؛ نظر به اينكه اداره كل امور دانشجويان شاهد و ايثارگر وزارت علوم، تحقيقات و فناوري اقدام به برگزاري دوره‌هاي آمادگي زبان انگليسي براي دانشجويان دوره دكتري در دوره‌ها ي فشرده و در بازه زماني مرداد و شهريور سال جاري در تهران نموده است، لطفاً نسبت به اطلاع رساني مناسب و فراگير به دانشجويان معزز شاهد و ايثارگر درسايت دانشكده اقدام لازم مبذول فرمائيد.

محل ثبت نام: معاونت اموردانشجويي و فرهنگي (آقاي حسين شاه دوستي)

تاريخ ثبت نام: ۲۹/۰۳/۱۳۹۵ الي ۰۹/۰۴/۱۳۹۵