نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

در خصوص نكات مهم آئين نامه آموزشي دانشجويان ارشد براي ورودي 94-1393

با سلام و احترام ،

      به پيوست بخشنامه شماره 4334732 مورخ 3/9/1394 در خصوص نكات مهم آئين نامه آموزشي كارشناسي ارشد براي دانشجويان ورودي 1393 و 1394 ارسال مي گردد ، خواهشمند است دستور فرمائيد به نحو مقتضي جهت اطلاع دانشجويان و اساتيد محترم اقدام عاجل صورت پذيرد . 

در خصوص نكات مهم آئين نامه آموزشي دانشجويان ارشد براي ورودي 94-1393