نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

درخواست سنوات ارفاقی

دانشجویان تحصیلات تکمیلی به اطلاع می‏رساند

روند درخواست سنوات تحصیلی ارفاقی دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی از طریق  پیشخوان خدمت  (در سامانه جامع آموزش) می باشد.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       تحصیلات تکمیلی دانشکده 09/10/1396