نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

درخصوص نکات مهم آیین نامه جدید کارشناسی ارشد سال 1394

با سلام و احترام ،

       به پیوست بخشنامه شماره 307487/پ/122 مورخ 15/10/1394 در خصوص نکات مهم آیین نامه جدید کارشناسی ارشد سال 1394 جهت استحضار ارسال می گردد ، خواهشمند است دستور فرمائید ضمن اطلاع رسانی به دانشجویان و اساتید محترم نسبت به اجرای بند 8 زمان مجاز انتخاب پایان نامه ( ماده 21 ) " دانشجو موظف است قبل از شروع نیمسال سوم تحصیلی موضوع پایان نامه خودرابا نظر استاد راهنما و تایید گروه آموزشی انتخاب کند"  اقدام گردد. 

پیوست خبر