نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

درخصوص نكات مهم آيين نامه جديد كارشناسي ارشد سال 1394

با سلام و احترام ،

       به پيوست بخشنامه شماره 307487/پ/122 مورخ 15/10/1394 در خصوص نكات مهم آيين نامه جديد كارشناسي ارشد سال 1394 جهت استحضار ارسال مي گردد ، خواهشمند است دستور فرمائيد ضمن اطلاع رساني به دانشجويان و اساتيد محترم نسبت به اجراي بند 8 زمان مجاز انتخاب پايان نامه ( ماده 21 ) " دانشجو موظف است قبل از شروع نيمسال سوم تحصيلي موضوع پايان نامه خودرابا نظر استاد راهنما و تاييد گروه آموزشي انتخاب كند"  اقدام گردد. 

پیوست خبر