نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دانشجوي نمونه و ممتاز شاهد و ايثارگر

با سلام

جناب آقاي مرتضي اميدي پور دانشجوي دكتر ي رشته سيستم اطلاعات جغرا فيايي انتخاب شايسته جنابعالي را بعنوان دانشجوي نمونه و ممتاز شاهد و ايثارگر در دانشگاه تهران را به شما تهنيت وتبريك مي گوئيم.