نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

حکم انتصاب جناب آقای دکتر محمدباقر قالیباف به سمت مشاور رئیس دانشگاه تهران

سلام علیکم

احتراماً، نظر به ماموریت‌های مهم و راهبردی دانشگاه در تحقق اهداف نظام در حوزۀ علم وفناوری و نقش آفرینی بیشتر در عرصه بین المللی و ایجاد دانشگاه کارآفرین و اخلاق مدار و با عنایت به مراتب تعهّد، تخصص و تجارب ارزشمند جناب عالی، بدین وسیله شما را به عنوان مشاور خود در امور برنامه‌ها و طرح‌های توسعه دانشگاه منصوب می‌نماید.

امید است با اتکال به خداوند منّان و جلب مشارکت و همیاری افراد و نهادهای درونی و بیرونی دانشگاه اینجانب را در نیل به اهداف یادشده یاری فرمایند.