نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

حمایت از رساله دکتری(فاتب)

 

باسلام

احتراما"، نظر به اینکه فرماندهی محترم نیروی انتظامی تهران بزرگ(فاتب)طی نامه پیوست به شماره 555/ 98 /2/ 1732 مورخ 3 /6/ 94 در خصوص حمایت از رساله دکترا با موضوعات نظم و امنیت اعلام آمادگی نموده اند. لذا خواهشمند است دستور فرمایند در جهت تعامل بیش از پیش دانشگاه تهران با نهادها و سازمانها، مراتب به نحو مقتضی به آگاهی علاقمندان رسانده شود.

لینک خبر