نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

حمايت از پايان نامه هاي قرآني در مقاطع تحصيلات تكميلي

 

 با سلام واحترام

پيرو نامه شماره 56335/141 مورخ 05/03/94 در خصوص حمايت از پايان نامه هاي دوره هاي تحصيلات تكميلي مرتبط با مطالعات قرآني (پيوست 1 ) و با عنايت به جلسه مورخ 25/06/94   "كميته توسعه وترويج پژوهش هاي با رويكرد قرآني" ، موارد اصلاحي  بند 1 نامه مذكور به شرح ذيل جهت استحضار ارسال مي گردد : 

1- رساله هاي دوره دكتري كه در بازه زماني فروردين 93 تا  آخر شهريور 94 پروپوزال آنها تصويب شده باشد مشمول حمايت مذكور مي باشند.

2- پايان نامه هاي دوره كارشناسي ارشد كه در بازه زماني مهر 93 تا آخر شهريور 94 پروپوزال آنها تصويب شده باشد مشمول حمايت مذكور مي باشند.

3- رساله يا پايان نامه هايي كه پيش از اين از آنها دفاع شده است مشمول اين حمايت قرار نمي گيرد.

خواهشمند است دستور فرماييد مدارك و مستندات مربوطه حداكثر تا پايان مهرماه سالجاري به حوزه پژوهشي دانشگاه ارسال گردد. باتشكر