نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

حمايت از رساله دكتري(فاتب)

 

باسلام

احتراما"، نظر به اينكه فرماندهي محترم نيروي انتظامي تهران بزرگ(فاتب)طي نامه پيوست به شماره 555/ 98 /2/ 1732 مورخ 3 /6/ 94 در خصوص حمايت از رساله دكترا با موضوعات نظم و امنيت اعلام آمادگي نموده اند. لذا خواهشمند است دستور فرمايند در جهت تعامل بيش از پيش دانشگاه تهران با نهادها و سازمانها، مراتب به نحو مقتضي به آگاهي علاقمندان رسانده شود.

لینک خبر