نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

حكم انتصاب جناب آقاي دكتر منصور جعفر بگلو به سمت رئيس مؤسسه جغرافياي دانشكده جغرافيادانشگاه تهران

 

سلام عليكم

    احتراماً، نظر به مراتب تعهد، دانش و تجارب ارزنده جنابعالي و بنا به پيشنهاد رئيس محترم دانشكده جغرافيا دانشگاه تهران، به موجب اين حكم با حفظ وظايف آموزشي و پژوهشي به مدت 3 سال به عنوان رئيس مؤسسه جغرافياي دانشكده مذكور، منصوب مي شويد.

اميد است با استعانت از پروردگار متعال و همياري دانشگاهيان فرهيخته، مؤمن و متعهد، در انجام وظايف و مسئوليت هاي خطير محوله موفق و مؤيد باشيد.