نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

حكم انتصاب جناب آقاي دكتر محمدباقر قاليباف به سمت مشاور رئيس دانشگاه تهران

سلام عليكم

احتراماً، نظر به ماموريت‌هاي مهم و راهبردي دانشگاه در تحقق اهداف نظام در حوزۀ علم وفناوري و نقش آفريني بيشتر در عرصه بين المللي و ايجاد دانشگاه كارآفرين و اخلاق مدار و با عنايت به مراتب تعهّد، تخصص و تجارب ارزشمند جناب عالي، بدين وسيله شما را به عنوان مشاور خود در امور برنامه‌ها و طرح‌هاي توسعه دانشگاه منصوب مي‌نمايد.

اميد است با اتكال به خداوند منّان و جلب مشاركت و همياري افراد و نهادهاي دروني و بيروني دانشگاه اينجانب را در نيل به اهداف يادشده ياري فرمايند.