نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

حكم انتصاب جناب آقاي دكتر قاسم عزيزي به سمت معاون پژوهشي دانشكده جغرافيا دانشگاه تهران

 

سلام عليكم

    احتراماً، نظر به مراتب تعهد، دانش و تجارب ارزنده جنابعالي و بنا به پيشنهاد رئيس محترم دانشكده جغرافيا دانشگاه تهران، به موجب اين حكم با حفظ وظايف آموزشي و پژوهشي به مدت 3 سال به عنوان معاون پژوهشي و فناوري دانشكده مذكور، منصوب مي شويد.

اميد است با استعانت از پروردگار متعال و همياري دانشگاهيان فرهيخته، مؤمن و متعهد، در انجام وظايف و مسئوليت هاي خطير محوله موفق و مؤيد باشيد.