نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

حكم انتصاب جناب آقاي دكتر آرا تومانيان به سمت مدير گروه سنجش از دور و GIS دانشكده جغرافيا دانشگاه تهران

 

سلام عليكم

    احتراماً، نظر به مراتب تعهد، دانش و تجارب ارزنده جنابعالي و بنا به پيشنهاد رئيس محترم دانشكده جغرافيا دانشگاه تهران، به موجب اين حكم با حفظ وظايف آموزشي و پژوهشي به مدت 2 سال به عنوان سرپرست گروه آموزشي سنجش از دور و GIS دانشكده مذكور، منصوب مي شويد.

اميد است با استعانت از پروردگار متعال و همياري دانشگاهيان فرهيخته، مؤمن و متعهد، در انجام وظايف و مسئوليت هاي خطير محوله موفق و مؤيد باشيد.