نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه مشترك هيئات رئيسه و مديران محترم گروهاي آموزشي دانشكده جغرافيای دانشگاه تهران با اعضاي هيأت علمي دانشگاه ردينگ انگلستان

پیرو برگزاری موفق کارگاه مشترک به زبان انگلیسی، نشستی در تاریخ دوشنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۴ با حضور ریاست دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران آقای دکتر ابراهیم مقيمي، معاون پژوهشی دانشکده آقای دكتر قاسم عزيزي، رییس موسسه جغرافیا آقای دكتر منصور جعفر بيگلو، مدیر گروه جغرافیای طبیعی آقای دكتر علی اکبر شمسي پور، مشاور رییس درامور بین الملل دانشکده آقای دکتر فرشاد امیر اصلانی، مدیر گروه سنجش از دور و GIS  آقای دكتر آرا تومانيان و آقای دکتر مهران مقصودی و آقای دكتر عطاء عبدالهي از اعضای هیأت علمی دانشکده جغرافيا و دكتر راجر متيوز، دكتر وندي متيوز، دكتر دومينيك فلايتم و دكتر النا مارينوا وولف از دانشگاه ردينگ انگلستان در محل دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران برگزار شد.

در ابتداي جلسه آقاي دكتر مقيمي ضمن خوش آمدگويي به مهمانان، بياناتي را در خصوص تخصص مهمانان و زمينه‌هاي همكاري ارائه فرمودند. در ادامه ايشان ضمن مطرح كردن دو سئوال اساسي در خصوص تغييرات اقليمي و مطالعات بين رشته‌اي خواستار مشارکت مدعوین در پاسخ به این سئوالات شدند. همچنين ايشان به لزوم تقويت و گسترش همكاري‌هاي فيمابين علاوه بر موارد مورد توافق قبلي مانند سنجش از دور و GIS اشاره نمودند.

در ادامه آقاي دكتر تومانيان با تأكيد بر توانايي‌هاي گروه GIS و سنجش از دور آمادگي خود و گروه مذكور را براي همكاري‌هاي متقابل جهت استفاده از GIS و سنجش از دور در زمينه تغييرات محيطي اعلام نمودند. آقاي دكتر جعفر بيگلو نیز بر لزوم گسترش همكاري‌ها در چهارچوب تعريف شده دانشگاه تأكيد نموده و خواهان انتقال دانش و تكنولوژي و مشاركت دانشجويان در پروژه‌هاي مشترك شدند. آقاي دكتر شمسي پور ضمن معرفي گروه جغرافياي طبيعي و ساختار آن بر لزوم گسترش همكاري فيمابين در خصوص شناخت محيط طبيعي گذشته و حال تأكيد نمودند. همچنين آقايان دكتر عزيزي، دكتر اميراصلاني و دكتر عبدالهي نيز با اعلام آمادگي خود در زمينه تهيه يك طرح اجرايي (Action plan) براي ارتقاء همكاري‌هاي فيمابين و تبادل دانشجو و حركت دو دانشگاه بر اساس آن، نظرات خود را مطرح نمودند.

در ادامه نيز اساتيد دانشگاه ردينگ ضمن قدرداني از مهمان‌نوازي و برگزاري بسيار خوب كارگاه جوامع انساني و محيط‌هاي ديرينه، آمادگي دانشگاه ردينگ را براي افزايش همكاري‌ها در زمينه‌هاي مورد علاقه اعلام و بيان نمودند ايران از نظر فرهنگي و تاريخي داراي ويژگي منحصر بفردي بوده و مطالعات محيط‌هاي ديرينه در ايران مي‌تواند به شناسايي ارتباط و تعامل انسان و طبيعت در ادوار تاريخي و باستاني كمك شاياني نمايد.