نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه آشنايي دانشجويان تحصيلات تکميلي دانشکده جغرافيا با ظرفيت هاي چند دانشگاه مهم سوئد

جلسه آشنايي دانشجويان  تحصيلات تکميلي دانشکده جغرافيا با ظرفيت هاي چند دانشگاه مهم سوئد

در راستاي آشنايي دانشجويان تحصيلات تکميلي دانشکده جغرافيا با اهداف و رويکرد‌هاي پژوهش دانشگاه‌ هاي منتخب سوئد يک جلسه نيم روزه در سالن خليج فارس دانشکده‌‌ جغرافيا برگزار شد. در اين جلسه دانشجويان رودررو با اساتيد دانشگاه‌ هاي سوئدي درباره تبادلات علمي و انجام پروژه‌ هاي مشترک بحث و تبادل نظر کردند.

لازم به يادآوري است که دانشکده جغرافياي دانشگاه تهران با دانشکده مديريت اکوسيستم دانشگاه لوند سوئد يک رشته کارشناسي ارشد مشترک تحت عنوان سنجش از دور و GIS راه اندازي نموده و قرار است از سال آينده نسبت به جذب دانشجو از طريق آزمون سراسري اقدام گردد.