نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جدول زمانبندي وام‌هاي دانشجويي صندوق رفاه دانشجويان نيمسال اول سال تحصيلي (۹۶ - ۹۵)

سلام عليكم

احتراماً،  جدول زمانبندي وام‌هاي دانشجويي صندوق رفاه دانشجويان نيمسال اول سال تحصيلي (۹۶ - ۹۵) ارسال مي‌شود. با عنايت به اعلام صندوق رفاه دانشجويان مبني بر اينكه تصوير تعهدنامه‌هاي محضري مي‌بايست كامل و خوانا باشد؛ بطوري كه در صورت نياز، امكان برابر اصل نمودن آن توسط دفترخانه مقدور باشد، خواهشمند است دستور فرمائيد در الصاق تصاوير مربوطه دقت لازم مبذول فرمايند. 

 

جدول زمانبندي وام در نیمسال اول 96-95

 

نوع وام

زمان ثبت درخواست وام در سامانه گلستان براي دانشجويان

زمان تایید و ثبت درخواست های وام براي دانشکده ها

 

انواع وام‌هاي تحصيلي (شامل تحصيلي عادي، ممتاز و نمونه، معلول، دانش هسته‌اي و ويژه دكتري)

از تاريخ 11/7 لغايت 16/8/1395

لیست
اول

لیست دوم

لیست سوم

 

از تاریخ

 11/7 لغایت 25/7

تا تاریخ  9/8

تا تاریخ 17/8

 

انواع وام‌هاي مسكن (شامل مسكن عادي و دانش هسته‌اي)

 

وام‌هاي ازدواج و زيارت عتبات

 

انواع وديعه های مسكن (دانشجویان متاهل ایرانی و غیر ایرانی)

 

انواع وام‌هاي ضروري (شامل ضروري عادي، خريد كتب تخصصي، ممتاز ونمونه، معلول، مبتكر، قهرمان ورزشي، حوادث غيرمترقبه، موارد خاص، ‌ دانش هسته‌اي، خريد لوازم دانشجويان كم بينا و نابينا)

 

وام ويژه دانشجويان دكتري تخصصي روزانه

 

انواع وام‌هاي شهريه (اعم از عادي، دانش هسته‌اي)

از تاريخ 11/7 لغايت 2/8/1395

از تاریخ 11/7 لغایت 3/8/1395