نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تقدیر از دانشجویان مدال آور دانشکده جغرافیا در رشته های ورزشی

در شورای عمومی روز دوشنبه 24/12/1394 و با حضور اکثریت اساتید، از دانشجویان مدال آور دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران، آقای علی پذیرفته نفر اول شنای 50 متر، آقای میلاد بهرامی نفر اول کشتی آزاد در وزن 74 کیلوگرم و نایب قهرمان رشته آمادگی جسمانی، آقای علیرضا باعثی نایب قهرمان کشتی فرنگی در وزن 96 کیلوگرم تقدیر بعمل آمد.