نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تفاهم نامه همكاري بين دانشگاه تهران و صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران كشور

پژوهش كليد رهايي از باورهاي نادرست، حل مشكلات علمي، فني و اقتصادي است "

دكتر محمدتقي توسلي استاد پژوهشگر پيشكسوت نمونه ( منتخب بيست و سومين جشنواره پژوهش و فناوري دانشگاه از پرديس علوم)

 

با سلام و احترام

پيرو نامه شماره 220511/141 مورخ 24/08/1393 با عنوان معاونين پژوهشي پرديس ها/ دانشكده ها در خصوص تفاهم نامه همكاري بين دانشگاه تهران و صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران كشور (پيوست )، به استحضار مي رساند در نظر است با عنايت به مفاد تفاهم نامه مذكور، موضوع " حمايت از حداقل 50 طرح تحقيقاتي پسادكتري در راستاي سياست ها و اولويت هاي تحقيقاتي دانشگاه و صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران كشور" اجرايي و عملياتي گردد. لذا خواهشمند است دستور فرماييد داوطلبان محترم واجد شرايط ذيل:

1- داشتن مدرك دكتري تخصصي مورد قبول وزارت علوم، تحقيقات و فناوري كه بيش از سه سال از تاريخ اخذ مدرك نگذشته باشد.

2- داشتن حداقل يك مقاله علمي پژوهشي معتبر يا يك ثبت اختراع مورد تائيد دانشگاه تهران يا دارا بودن يك رساله محصول محور و يا كارآفرين.

3- برخورداري از صلاحيت‌هاي عمومي و عدم ممانعت قانوني.

پس از اخذ پذيرش از يكي از اساتيد واجد شرايط ذيل:

1- حداقل داراي مرتبه دانشياري باشد.

2- حداقل 5 مقاله در سه سال آخر در مجلات معتبر علمي پژوهشي منتشر كرده باشد.

3- حداقل سه طرح تحقيقاتي مصوب در دانشگاه تهران را با موفقيت به پايان رسانده باشد.

4- راهنمايي حداقل سه نفر دانشجوي دوره دكتري كه از رساله خود دفاع كرده و فارغ التحصيل شده باشند را به عهده گرفته باشد.

5- يك طرح پژوهشي كاربردي دردست اقدام داشته باشد.

6- قابليت تامين سهم حقوق قابل پرداخت حاصل از طرح هاي پژوهشي و يا اعتبار ويژه خود به كانديداي پسادكتري را اثبات نمايد.

اطلاعات زير را به استاد پذيرش دهنده ارائه نمايند.

1- پيشنهاد تحقيق با جزئيات

2- رزومه (متشكل از مدارك شامل: مشخصات كامل فردي، مدارك تحصيلي، فهرست تحقيقات، انتشارات، فعاليت‌ها و انتصاب‌هاي علمي، گواهي آشنايي با حداقل يك زبان بين‌المللي)

3- تعيين ميزان پشتيباني مالي مورد درخواست

4- هر مدرك و گواهي ديگري كه در قضاوت دانشگاه براي پي بردن به توانايي داوطلب براي استفاده موثر از پذيرش وي در دوره كمك نمايد.

لطفاً درخواست داوطلبان محترم با توجه به مفاد تفاهم نامه فوق الذكر بويژه ماده 4 و 5 و پس از طي مراحل ذيل:

1- پذيرش درخواست كتبي محقق پسا دكتري توسط استاد پذيرش دهنده

2- تائيد پذيرش توسط گروه

3- انعكاس راي گروه ‏به كميته تخصصي مربوطه در معاونت پژوهشي جهت صدور حكم و فرايند سازي اد‏اري و ابلاغ به استاد و دانشكده ‏مربوطه

به منظورانجام هماهنگي هاي بعدي به اين حوزه ارسال گردد.

همچنين جهت اخذ اطلاعات تكميلي متقاضيان و علاقمندان محترم مي توانند به صفحات 301-294 كتاب آيين نامه ها و دستورالعمل هاي پژوهش و فناوري دانشگاه مراجعه نمايند.