نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تست‌هاي انتخاب ورزشكاران شاهد و ايثارگر دانشگاه تهران جهت شركت در چهارمين المپياد فرهنگي ورزشي دانشجويان شاهد و ايثارگر دانشگاه‌ها ي كشور

 

به اطلاع كليه دانشجويان ثبت نامي در المپياد فرهنگي ورزشي شاهد و ايثار مي رساند كه  تست‌هاي انتخاب ورزشكاران شاهد و ايثارگر دانشگاه تهران جهت شركت در "مرحله مياني (منطقه‌اي) چهارمين المپياد فرهنگي ورزشي دانشجويان شاهد و ايثارگر دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي كشور"، بر اساس برنامه ريزي ها و هماهنگي‌هاي انجام گرفته در رشته‌هاي ورزشي تيمي و انفرادي، از تاريخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۱ تا ۱۳۹۴/۱۱/۱۴ مطابق با جدول ذيل در محل‌هاي تعيين شده برگزار مي‌گردد.

 

رديف

رشته ورزشي

ايام اختصاص سالن جهت انجام تست ورزشي (انتخابي ورزشكاران نماينده دانشگاه)

زمان انجام تست ورزشي

محل (سالن) انجام تست

مربي رشته ورزشي

۱

واليبال (خانم‌ها)

سه شنبه و چهارشنبه۱۳ و ۱۴ بهمن

ساعت: ۹ تا ۱۳

سالن شماره يك

(جنب سازمان مركزي دانشگاه)

خانم عزتي

۲

تنيس روي ميز (خانم‌ها)

سه شنبه ۱۳ بهمن

ساعت ۹ تا ۱۲

سالن شماره يك

(جنب سازمان مركزي دانشگاه)

خانم كيواني

۳

شنا (خانم‌ها)

دو شنبه ۱۲ بهمن

ساعت ۱۱/۳۰ تا ۱۳/۳۰

استخر دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي

(خيابان كارگر شمالي)

خانم لطيفي

۴

دو و ميداني (خانم‌ها)

دوشنبه 12 بهمن

ساعت ۹ تا ۱۱

پيست دو و ميداني دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي(خيابان كارگر شمالي) 

خانم غيور

۵

شطرنج (خانم ها و آقايان)

يك شنبه ۱۱ بهمن

ساعت ۸/۳۰ تا ۱۲

سالن شماره ۲ (خيابان 16 آذر)

آقاي ابراهيم زاده

۶

فوتسال (آقايان)

دو شنبه، سه شنبه، چهار شنبه ۱۲،۱۳،۱۴ بهمن

دوشنبه ۸ تا ۱۰ و سه شنبه و چهارشنبه ۱۰ تا ۱۲

سالن شماره ۲ (خيابان 16 آذر)

آقاي زاهدي

۷

تنيس روي ميز (آقايان)

يكشنبه و دوشنبه ۱۱ و ۱۲ بهمن

ساعت ۹ تا ۱۲

سالن شماره يك

(جنب سازمان مركزي دانشگاه)

آقاي عصاران

۸

شنا (آقايان)

يك شنبه ۱۱ بهمن

ساعت ۹ تا ۱۱/۳۰

استخر دانشكده تربيت بدني

و علوم ورزشي

(خيابان كارگر شمالي)

آقاي ناصري

۹

دو و ميداني (آقايان)

سه شنبه ۱۳ بهمن

ساعت ۹ تا ۱۱

پيست دو و ميداني دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي (خيابان كارگر شمالي)

آقاي دايي