نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تاریخ مصاحبه و آزمون کتبی داوطلبان دکتری سال 1394

 لینک خبر جهت دانلود

تاریخ مصاحبه و آزمون کتبی داوطلبان دکتری سال 1394

بسمه تعالی

قابل توجه داوطلبان آزمون دکتری  سال 1394

- تحویل دو عدد سی دی حاوی کلیه اطلاعات آموزشی و پژوهشی و اصل و کپی مدارک داوطلب در روز یکشنبه 10/03/1394 ساعت 13-8

-  برگزاری امتحان کتبی روز یکشنبه ساعت 17-14 در محل دانشکده جغرافیا

- مصاحبه حضوری با داوطلبان روز دوشنبه 11/03/1394 از ساعت 16-30/8

-واریز مبلغ 750000 ریال به حساب 5225557690 در با نک ملت شعبه دانشگاه (حساب غیر قابل برداشت به نام معاونت آموزشی دانشگاه باکدشناسه1130، حتما کد شناسه ذکر گردد).