نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

تاریخ برگزاری آزمون جامع دکتری" سال تحصیلی 96

تاریخ برگزاری آزمون جامع مقطع دکتری:

گروه آموزشی

تاریخ  آزمون کتبی

تاریخ مصاحبه

سنجش از دور و GIS

17/02/1396

اعلام نشده

جغرافیای انسانی

25/02/1396

01/03/1396

جغرافیای طبیعی

31/02/1396

03/03/1396

جغرافیای سیاسی

31/02/1396

08/03/1396

 

 

لازم به ذکر است زمان شروع آزمون کتبی تمامی گروه‏های آموزشی راس ساعت 9 صبح می‏باشد.

 

                                                                                         تحصیلات تکمیلی دانشکده جغرافیا