نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

تاریخ برگزاری آزمون جامع دکتری" سال تحصیلی ۹۶

تاریخ برگزاری آزمون جامع مقطع دکتری:

گروه آموزشی

تاریخ  آزمون کتبی

تاریخ مصاحبه

سنجش از دور و GIS

-

-

جغرافیای طبیعی

25/11/1396

28/11/1396

جغرافیای انسانی

30/11/1396

07/12/1396

جغرافیای سیاسی

23/11/1396

30/11/1396

 

 

لازم به ذکر است زمان شروع آزمون کتبی تمامی گروه‏های آموزشی راس ساعت 9 صبح می‏باشد.

 

                                                                                         تحصیلات تکمیلی دانشکده جغرافیا