نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

تاریخ برگزاری آزمون جامع دکتری اردیبهشت 97

تاریخ برگزاری آزمون جامع مقطع دکتری اردیبهشت ماه:

گروه آموزشی

تاریخ  آزمون کتبی

تاریخ مصاحبه

سنجش از دور و GIS

24/02/1397

31/02/1397

جغرافیای طبیعی

26/02/1397

29/02/1397

جغرافیای انسانی

24/02/1397

31/02/1397

جغرافیای سیاسی

31/02/1397

06/03/1397

 

 

لازم به ذکر است زمان شروع آزمون کتبی تمامی گروه‏های آموزشی راس ساعت 9 صبح می‏باشد.

 

                                                                                         تحصیلات تکمیلی دانشکده جغرافیا