نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

تاریخ برگزاری آزمون جامع دکتری آبان ماه سال تحصیلی 96

تاریخ برگزاری آزمون جامع مقطع دکتری:

گروه آموزشی

تاریخ  آزمون کتبی

تاریخ مصاحبه

سنجش از دور و GIS

22/08/1396

29/08/1396

جغرافیای طبیعی

27/08/1396

29/08/1396

جغرافیای انسانی

29/08/1396

05/09/1396

جغرافیای سیاسی

29/08/1396

06/09/1396

 

 

لازم به ذکر است زمان شروع آزمون کتبی تمامی گروه‏های آموزشی راس ساعت 9 صبح می‏باشد.

 

                                                                                         تحصیلات تکمیلی دانشکده جغرافیا