نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بورسهاي ديوار چين +يونسكو

احتراما  ضمن ارسال تصوير نامه شماره 126/51-119-2110 مورخ 21/1/94 نمايندگي دائم جمهوري اسلامي ايران در سازمان يونسكو در خصوص بورسهاي اعطايي دولت چين به محققان رشته هاي مختلف (با اولويت به بانوان) جهت استحضار و دستور اطلاع رساني لازم ارسال ميگردد.  تاريخ ارسال مدارك تا 11/3/94 مي باشد

تصویر 1

تصویر 2